Final Fantasy Fan Club
Mời bạn gia nhập FFFC để chia sẻ sở thích Final Fantasy với tất cả mọi người~

Hướng dẫn Final Fantasy VI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Hướng dẫn Final Fantasy VI

Bài gửi by Bánh Bao Nhân Khoai on Sun Sep 21, 2014 6:05 pm
1.0          GIỚI THIỆU

Không, mình không bá đến mức tự viết guide đâu. Đây là guide dịch thôi. Tác giả gốc là Djibriel, nguyên tác có thể được tìm thấy ở link
Code:
http://www.gamefaqs.com/gba/930370-final-fantasy-vi-advance/faqs/51030]http://www.gamefaqs.com/gba/930370-final-fantasy-vi-advance/faqs/51030

Nói chung là mình rất thích game này, và mình cũng rất thích cách viết của tác giả nên mình quyết định dịch bản hướng dẫn Final Fantasy VI Advance, một trong những phần hay nhất [và ít được chú ý nhất] của series Final Fantasy.

Bài hướng dẫn thật sự rất dài và chi tiết, tuy nhiên sức người có hạn, mình sẽ dịch những phần mình cho là tối ưu nhất để mọi người có được một file save tương đối hoàn chỉnh. Mọi góp ý về guide xin vui lòng PM mình.2.0          WALKTHROUGH


Mục lục:

4.1.1   Prelude: Cuộc thảm sát ở Narshe
4.1.2   Prelude: The newly dug mineshaft
4.1.3   Prelude: The battle with Ymir
4.2.1   Old Man's House
4.2.2   Escape through the mines
4.3.1   Defending Terra from the Guard Leader
4.4.1   Adventuring School
4.4.2   Traveling to Figaro Castle
4.5.1   Figaro Castle
4.5.2   Fighting off Magitek power
4.6.1   Traveling through Figaro Cave
4.7.1   South Figaro
4.7.2   The Overworld Map around South Figaro
4.8.1   Sabin's Hut
4.8.2   Mt. Koltz
4.8.3   The battle with Vargas
4.9.1   Traveling to the Returners' Hideout
4.9.2   The Returners' Hideout
4.10.1  Escaping over the Lethe River
4.10.2  The first fight with Ultros
4.11.1  Choosing a scenario
4.12.1  Scenario Terra/Edgar/Banon: Lethe River continued
4.12.2  Scenario Terra/Edgar/Banon: Traveling to Narshe
4.12.3  Scenario Terra/Edgar/Banon: Narshe
4.13.1  Scenario Sabin: Meeting Shadow and finding the Imperial Camp
4.13.2  Scenario Sabin: The Imperial Camp and Doma
4.13.3  Scenario Sabin: Satellite and the Imperial Camp continued
4.14.1  Scenario Sabin: Traveling to the Phantom Forest
4.14.2  Scenario Sabin: The Phantom Forest
4.15.1  Scenario Sabin: The Phantom Train
4.15.2  Scenario Sabin: Apparition and the Phantom Train continued
4.15.3  Scenario Sabin: The battle with the Phantom Train
4.16.1  Scenario Sabin: Traveling to Baren Falls
4.16.2  Scenario Sabin: Baren Falls
4.16.3  Scenario Sabin: Traveling over the Veldt to Mobliz
4.17.1  Scenario Sabin: Mobliz
4.17.2  Scenario Sabin: Recruiting Gau
4.17.3  Scenario Sabin: Crescent Mountain
4.18.1  Scenario Sabin: The Serpent Trench
4.18.2  Scenario Sabin: Nikeah
4.19.1  Scenario Locke: South Figaro
4.19.2  Scenario Locke: Secret Underground Passge of South Figaro
4.20.1  Scenario Locke: Traveling to Figaro Cave
4.20.2  Scenario Locke: Figaro Cave
4.20.3  Scenario Locke: The battle with Tunnel Armor
4.21.1  Defending the Esper from Kefka
4.21.2  Hell's Rider
4.21.3  The battle with Kefka
4.22.1  Narshe
4.23.1  Traveling to Kohlingen and optional trip to the Veldt
4.24.1  Kohlingen
4.25.1  Traveling to Jidoor
4.25.2  Jidoor
4.26.1  Zozo
4.26.2  Chainsaw Riddle and Zozo continued
4.26.3  The battle with Dadaluma and the meeting with Ramuh
4.27.1  Magicite and Owzer's Mansion in Jidoor
4.28.1  The Opera House
4.28.2  The Dream Oath
4.28.3  Stopping Ultros
4.28.4  The second fight with Ultros
4.29.1  The Blackjack
4.30.1  Albrook
4.30.2  Traveling on the Southern Continent
4.30.3  The Imperial Observation Post
4.30.4  Tzen
4.30.5  Maranda
4.31.1  Vector
4.31.2  Imperial Magitek Research Facility; Magitek Factory
4.31.3  Imperial Magitek Research Facility; The Pit
4.31.4  The battle with Ifrit and Shiva
4.31.5  Imperial Magitek Research Facility
4.31.6  The battle with Number 024
4.31.7  Imperial Magitek Research Facility; Mine Cart Ride
4.31.8  The battle with Number 128
4.32.1  Escaping Vector
4.32.2  The battle with the Cranes
4.33.1  Zozo; Terra's flashback
4.34.1  Airship Exploitation: Seraph
4.34.2  Airship Exploitation: Auction House: Golem and Zona Seeker
4.34.3  Airship Exploitation: Locating Grenade
4.34.4  Airship Exploitation: Obtaining Gaia Gear
4.34.5  Airship Exploitation: Intangir
4.34.6  Airship Exploitation: Veldt hunting
4.34.7  Intermezzo; Espers 101
4.35.1  Allied Narshe
4.35.2  Lone Wolf persecution and recruiting Mog
4.35.3  Dance lessons, including Water Harmony
4.36.1  Cave to the Sealed Gate
4.36.2  Gil Toss and Cave to the Sealed Gate continued
4.37.1  Esper rampage; Snake Eyes
4.38.1  Vector; Imperial palace
4.38.2  The Banquet
4.38.3  Items of the Imperial Observation Post and Setzer's cutscene
4.39.1  Departing from Albrook
4.40.1  Traveling to Thamasa; Crescent Island
4.40.2  Thamasa
4.40.3  The Burning Mansion
4.40.4  The battle with Flame Eater
4.41.1  Leaving Thamasa
4.41.2  Crescent Island's Eastern Mountains
4.41.3  The third fight with Ultros
4.41.4  Relm and the Espers' gathering place
4.42.1  Epilogue
4.42.2  Leo versus Kefka
4.43.1  Airship Exploitation: Rage and Lore hunting
4.43.2  Airship Exploitation: Doma Castle
4.44.1  Preparation for the Floating Continent
4.44.2  Imperial Air Force
4.44.3  The fourth fight with Ultros
4.44.4  The battle with Air Force
4.45.1  The Floating Continent
4.45.2  Gigantos and the Floating Continent continued
4.45.3  The decisive battle with Ultima Weapon
4.45.4  Kefka's Betrayal
4.45.5  Escape from the Floating Continent
4.45.6  The battle with Nelapa and Exit
 
4.46.1   Intermezzo; The Solitary Island
4.46.2   Intermezzo; Saving Cid
4.47.1   The World of Ruin
4.47.2   Albrook
4.48.1   En route to Tzen
4.48.2   Tzen; the Light of Judgment
4.48.3   The Collapsing House
4.49.1   The Serpent Trench
4.49.2   The tail of the Serpent Trench; Mobliz
4.49.3   The battle with Humbaba
4.50.1   The head of the Serpent Trench; Nikeah
4.51.1   South Figaro; Gerad and the Crimson Robbers
4.51.2   Pursuing Gerad and the Crimon Robbers
4.51.3   Pursuing Gerad and the Crimon Robbers; Cave of Figaro
4.51.4   Pursuing Gerad and the Crimon Robbers; Figaro Castle
4.51.5   The battle with the Tentacles
4.52.1   Figaro Castle
4.52.2   En route to Kohlingen
4.53.1   Kohlingen
4.53.2   Dragon's Neck Coliseum
4.53.3   Darill's Tomb
4.53.4   The battle with Angler Whelk
4.53.5   The battle with Dullahan
4.54.1   Airship Exploitation: Visiting Maranda
4.54.2   Airship Exploitation: The Overworld Map
4.54.3   Airship Exploitation: Master Duncan; completing Sabin's training
7.54.4   Airship Exploitation: Obtaining Quetzalli
4.54.5   Airship Exploitation: Visiting Jidoor
4.54.6   Airship Exploitation: The Auction House
4.54.7   Airship Exploitation: Cultist's Tower
4.54.8   Airship Exploitation: Thamasa
4.54.9   Airship Exploitation: Leviathan
4.54.10  Airship Exploitation: Deathgaze
4.55.1   Narshe
4.55.2   Narshe's Snowfields; the battle with Ice Dragon
4.55.3   Narshe's Snowfields; the battle with Valigarmanda
4.55.4   Umaro's Cave; the battle with three Tonberries
4.55.5   The battle with Umaro
4.55.6   The Moogle Raid
4.55.7   Round two: Dragon's Neck Coliseum
4.56.1   The battle with Humbaba
4.57.1   Following the pigeon
4.57.2   Mount Zozo
4.57.3   The battle with Storm Dragon
4.57.4   Cyan Garamonde
4.58.1   The Veldt
4.58.2   The Cave of the Veldt and Death Warden
4.58.3   The battle with the Behemoth King
4.60.1   Thamasa and the Coliseum once again
4.61.1   Jidoor; Owzer's Mansion
4.61.2   Owzer's Mansion, the Magic House
4.61.3   Owzer's Mansion, the battle with Chadarnook
4.62.1   Obtaining Strago
4.62.2   Bulking up the Thamasian Two
4.62.3   The battle with Earth Dragon
4.62.4   Gungho's assignment; Ebot's Rock
4.62.5   The battle with Hidon
4.63.1   Epic of Gilgamesh; Get Rich or Die Tryin'
4.63.2   Epic of Gilgamesh; the battle with Gilgamesh
4.63.3   Another Coliseum trip
4.64.1   Doma Castle
4.64.2   Cyan's Soul
4.64.3   Cyan's Soul; the battle with the Dream Stooges
4.64.4   Cyan's Dream; the Phantom Train?
4.64.5   Cyan's Dream; Mechanical mines
4.64.6   Cyan's Dream; Doma Castle
4.64.7   Cyan's Dream; the battle with Wrexsoul
4.65.1   The road to the Ancient Castle and the battle with Master Tonberry
4.65.2   The Ancient Castle and the battle with Samurai Soul
4.65.3   The battle with the Blue Dragon
4.66.1   Triangle Island
4.66.2   The world inside of the Zone Eater
4.66.3   Wake me up before you Gogo
4.66.4   The Steal command regained
4.67.1   Phoenix Cave
4.67.2   The battle with the Red Dragon
4.68.1   Locke Cole
4.68.2   Narshe revisited with Locke; Ragnarok and the Cursed Shield
4.68.3   Gau and his father
4.69.1   The Cultist's Tower and the battle with Holy Dragon
4.69.2   The battle with the Magic Master
4.70.1   Finding the hay in the needlestack; the battle with Gigantuar
4.71.1   End-game character evaluation
4.72.1   Kefka's Tower: Preparation and explanation
4.72.2   Kefka's Tower: Reconnaissance
4.72.3   Kefka's Tower: The source of all Magic
4.72.4   Kefka's Tower: The Final Battle
4.73.1   The EndingMình sẽ không dịch tựa các chap để tôn trọng tác giả, mà chắc ai cũng hiểu mà nhỉ :3
Tài sản của Bánh Bao Nhân Khoai
Tài sản
Pet:

Chữ kí của Bánh Bao Nhân Khoai
avatar
Bánh Bao Nhân Khoai
Lv19 Crystal Guardian
Lv19 Crystal Guardian

EXP : 214
AP : 40
Gil : 7788
Join date : 01/12/2012
Birthday : 26/02/1997
Age : 21
Location : Long Xuyen, An Giang
HP :

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Hướng dẫn Final Fantasy VI

Bài gửi by Bánh Bao Nhân Khoai on Sun Sep 21, 2014 6:26 pm

4.1.1.         Prelude: Attack on Narshe
***************************************** 
  Đối thủ:
  Guard (#1);  Silver Lobo (#2); Megalodoth (#3)
 
Narshe, thành phố mỏ, yên bình và không dính dáng gì tới cuộc chiến đang rực lửa ngoài kia, vừa đào được một thứ khá bí ẩn và quyền lực. The Empire, một đế quốc thèm khát quyền lực ở tận xa phía nam thế giới, bằng một cách nào đó, đã biết được chuyện này.
 
Code:
-Command to the Empire Force in particular.
-Commence to launch the attack on Narshe, the coal mines city.

 
Ba thành viên của đơn vị nguy hiểm nhất được cử đi thực hiện nhiệm vụ này. Mục tiêu tối quan trọng là chiếm đoạt bằng vũ lực kho báu vừa được tìm thấy và đưa nó về Đế quốc. Một trong số đó là một cô gái tóc xanh, người chưa có bất kỳ ý niệm gì về việc tương lai của mình sẽ thay đổi ra sao.
 
Chuẩn bị: Đưa toàn bộ nhân vật ra Back Row. Magitek, như mọi magic khác, không bị giảm 50% damage khi đứng ở Back Row, trong khi bạn lại được giảm 50% damage từ mọi đòn đánh của đối phương. Còn việc vì sao không có ai che mà bạn vẫn giảm được 50% damage thì vẫn còn là một câu hỏi lớn chưa có ai giải đáp được.
 
Đội hình đối thủ:
                    Silver Lobo
                    Silver Lobo, Silver Lobo
                    Guard, Guard
                    Silver Lobo, Guard, Guard (forced Pincer attack)
                    Megalodoth, Megalodoth, Guard, Guard
 
Đây là phần Prologue, nên dĩ nhiên bạn sẽ thấy mình OP-as-f*ck. Biến mình thành Rambo và tràn thẳng vào căn cứ địch, phá tan hàng phòng thủ mỏng manh của Narshe là chuyện dễ dàng và thoải mái. Cứ tận hưởng sức mạnh của Magitek khi bạn còn có thể, honey, vì nó không tồn tại lâu đâu.


Và với sức mạnh như Super Saiyan, mọi hành động mang tính sát thương của bạn sẽ dẫn tới sự đột tử của đối phương. Problem Solved. Cho người đẹp có người câu hỏi của chúng ta sử dụng MT Bio Blast, còn Biggs và Wedge, hai nhân vật nổi tiếng của toàn series, dùng bất cứ loại Beam nào tiện. HP sắp cạn? Healing Force sẽ giải quyết mọi chuyện.


Cứ đi thẳng hướng bắc. Khi ở ngoài thị trấn, bạn cần đánh ít nhất 2 trận, và nhiều nhất 5 trận, Vì đối thủ đa phần chỉ như con kiến trong mắt các nhân vật của chúng ta nên cứ thoải mái mà khám phá. Đi thẳng cho đến khi gặp cửa mỏ. Thế giờ còn chờ gì nữa mà không vào?
Tài sản của Bánh Bao Nhân Khoai
Tài sản
Pet:

Chữ kí của Bánh Bao Nhân Khoai
avatar
Bánh Bao Nhân Khoai
Lv19 Crystal Guardian
Lv19 Crystal Guardian

EXP : 214
AP : 40
Gil : 7788
Join date : 01/12/2012
Birthday : 26/02/1997
Age : 21
Location : Long Xuyen, An Giang
HP :

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Hướng dẫn Final Fantasy VI

Bài gửi by Bánh Bao Nhân Khoai on Mon Sep 22, 2014 9:40 pm

4.1.2         Prelude: The newly dug mineshaft
*****************************************

Đối thủ:
Wererat (#4), Spritzer (#5), Bandit (#6), Ymir (#266 & #267)

Thế là bạn đã hoàn thành cuộc thảm sát ở Narshe. Feeling good, huh? Tốt nhất là nên thế. Chúng ta vừa tiêu diệt một cơ số thanh niên dũng cảm, yêu quê hương, những người rất có thể đang chăm sóc cho gia đình của mình. Đâu đó trong gió, tiếng nức nở của con trẻ bị chặn lại bởi bàn tay run rẩy của những người mẹ thoáng qua. Tuy nhiên, bạn đang làm vì vinh quang của đất nước cơ mà? Mọi sự hy sinh là cần thiết.

Quái vật ở hang này cũng yếu xìu yếu nhớt thôi. Cứ nã pháo dàn, bước qua xác quân thù mà tiến tới. Lưu ý là Wererat hấp thụ poison, và Spitzer hấp thụ lighting, nên lựa chọn tốt nhất là chuyển về Fire Beam, nhanh chóng và hiệu quá. Một điều khá thú vị là Bandit có thể sử dụng !Wrench, mà động tác cơ bản là ném cây cờ lê về phía bạn. Peanut damage, nhưng nhìn rất vui mắt.

Chuyện này có thể khá nhàm chán, nhưng tốt nhất là bạn nên train ở đây đến level 5 hoặc 6. Chuyện này sẽ giúp ích khá nhiều. Save point kế bên, và vấn đề HP có thể xử lý bằng Healing Force hay Cure như thường lệ.

Khi bạn đã sẵn sàng, tiến đến cái cổng nằm về phía bắc hang động. Sau khi Biggs phô diễn sức mạnh bằng cách ủi sập song sắt như xe tăng ta tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/04/1975, một Narshe Guard sẽ chạy ra, với một bất ngờ nho nhỏ.
Tài sản của Bánh Bao Nhân Khoai
Tài sản
Pet:

Chữ kí của Bánh Bao Nhân Khoai
avatar
Bánh Bao Nhân Khoai
Lv19 Crystal Guardian
Lv19 Crystal Guardian

EXP : 214
AP : 40
Gil : 7788
Join date : 01/12/2012
Birthday : 26/02/1997
Age : 21
Location : Long Xuyen, An Giang
HP :

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Hướng dẫn Final Fantasy VI

Bài gửi by Bánh Bao Nhân Khoai on Mon Sep 22, 2014 10:00 pm

 4.1.3         Prelude: The battle with Ymir
**********************************************
Ymir (shell)
Level: 4, HP: 50000, MP: 120
Steal: Nothing (always), Win: Ether (always)
Absorbs: Lightning
Special: !Hit : Attack x 4
Vulnerable to: Nothing
Attacks: Megavolt

Head (Ymir's head)
Level: 6, HP: 1600, MP: 1000
Steal: Nothing (always), Win: Hi-Potion (always)
Special: !Slime: sets Slow
Vulnerable to: Nothing
Attacks: Attack, !Slime


Đơn giản! Nếu chịu khó đọc hết đoạn hội thoại, bạn sẽ biết rằng không nên tấn công vào vỏ của con sên này. Megavolt sẽ không đủ mạnh để OTK một thành viên đầy HP, nhưng vẫn rất khó chịu.

Cho ?????? dùng Magitek Missle, Biggs và Wedge dùng gì tuỳ thích. Cứ mỗi 10s con sên này sẽ thu mình vào vỏ, thời gian rảnh rỗi đó có thể dùng để hồi HP, hay nhảy nhót và rắc muối xung quanh cái vỏ.

Giả sử như ?????? đã đặt level 5, một Magitek Missle sẽ bào đi tầm 470HP, Beam các loại đến từ Biggs và Wedge sẽ vào tầm 130HP. Thường thì khoảng 3 ~ 4 turn thì con ốc sên này sẽ lên dĩa.

Còn nếu bạn THẬT SỰ THẬT SỰ muốn cái Ether đó, thì không phải là không thể. Vì cái vỏ chỉ có 120MP nên nó chỉ có thể dùng Megavolt 6 lần. Sau mỗi lần dính thì bơm HP, và bào từ từ 50.000 HP của cái vỏ, bạn sẽ có được Ether. Nếu canh đủ sát thương và kết thúc cả Shell lẫn Head bằng một Bio, bạn sẽ có được cả Hi-Potion và Ether. Tuy nhiên, chuyện này sẽ câu mất cả tiếng là ít. Mình không khuyến khích, vì nửa tiếng đó đủ để farm và mua được 5 Ether.

Bước qua cái vỏ ốc đó là đến hang thứ hai. Lên phía bắc một tí là Esper mà sau này ta sẽ gọi với cái tên Valigarmanda. Nữ nô lệ của chúng ta bắt đầu hành xử kỳ lạ khi tiếp cận với Esper đó. Một vài đốm sáng nhá lên, và bộ đội Biggs and Wedge biến mất. Liệu hai người đó có sống sót không vẫn là câu hỏi chưa ai giải thích được. Bị Megaflare làm tan chảy, bị Banish sang Interdimensional Rift, hay teleport lên Red Wings? Chuyện duy nhất chúng ta biết là hai người đó đã biến mất khỏi Final Fantasy VI mà không được ai nhớ đến, như chưa hề tồn tại vậy.

Và có vẻ như điều tương tự sắp xảy ra với người đẹp tóc xanh của chúng ta. Bộ Magitek Armor nổ ngay khi phi công còn ngồi trên, và mọi thứ chìm vào màn đêm tăm tối.
Tài sản của Bánh Bao Nhân Khoai
Tài sản
Pet:

Chữ kí của Bánh Bao Nhân Khoai
avatar
Bánh Bao Nhân Khoai
Lv19 Crystal Guardian
Lv19 Crystal Guardian

EXP : 214
AP : 40
Gil : 7788
Join date : 01/12/2012
Birthday : 26/02/1997
Age : 21
Location : Long Xuyen, An Giang
HP :

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Hướng dẫn Final Fantasy VI

Bài gửi by Bánh Bao Nhân Khoai on Fri Sep 26, 2014 10:00 pm

 4.2.1         Old Man's House
**********************************
Container contents:
Elixir

Misecellanous items:
Sleeping Bag x2

Nhân vật chính của chúng ta tỉnh lại, sợ hãi và hoảng loạn. Một người đàn ông tốt bụng nào đó đã tìm thấy cô ấy trong hầm mỏ, đưa về nhà và chăm sóc cẩn thận. Sau một lúc tập trung, người đẹp có dấu ????? đã tìm được cái tên của mình.

Terra nhé. Hãy gọi cô ấy là Terra. Không có lý do gì để thay đổi. Nếu bạn muốn dùng tên người yêu mình thì đợi thêm chừng 3h chơi nữa đi. Nếu không sau này sẽ hối hận đấy.

À vâng, mọi chuyện vừa tốt đẹp một tí thì nước lũ lại nâng đến đầu gối rồi. Binh lính của Narshe đang đợi ngoài cửa, lăm le làm thịt Terra. Dù gì mà nói thì cô ta cũng đã bắn sạch phân nửa dân số của thị trấn.

Chuẩn bị: Đưa Terra lên Front Row.

Nếu để ý một tí, bạn sẽ thấy trong túi items của mình có thêm 2 Sleeping Bags. Một Sleeping Bag hồi phục được 1000HP và 100MP thì phải, tuy nhiên chỉ dùng được trên Overworld Map/Save Point và chỉ hồi phục cho một người.

Trước khi bắt đầu cuộc chạy trốn, ghé qua cái đồng hồ và lấy một lọ Elixir. Sau này, khi vào các thành phố, hãy chạy tới Inn/Pub và tìm cái đồng hồ. Khả năng rất cao sẽ có Elixir.
Tài sản của Bánh Bao Nhân Khoai
Tài sản
Pet:

Chữ kí của Bánh Bao Nhân Khoai
avatar
Bánh Bao Nhân Khoai
Lv19 Crystal Guardian
Lv19 Crystal Guardian

EXP : 214
AP : 40
Gil : 7788
Join date : 01/12/2012
Birthday : 26/02/1997
Age : 21
Location : Long Xuyen, An Giang
HP :

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Hướng dẫn Final Fantasy VI

Bài gửi by Bánh Bao Nhân Khoai on Sat Sep 27, 2014 10:38 am

 4.2.2         Escape through the mines
**********************************
 Opponents:
  Wererat (#4), Spritzer (#5), Bandit (#6)

  Container contents:
  Phoenix Down, Sleeping Bag

Vẫn quái vật cũ, chỉ khác là toàn bộ sức mạnh Siêu Saiyan của Terra đã mất hết!

Rất may là trong tay cô ấy vẫn có Myrthil Knife. Mọi thứ bị đâm đều chết. Nếu nó không chết có nghĩa là bạn đã đâm không đủ sâu. Như vậy, phương án của chúng ta khá đơn giản: Sử dụng cơ bắp.

Ở đây có hai rương đồ. Rương bên trái chứa Sleeping Bag, sau này sẽ chuyển thành Elixir. Còn rương bên phải thì tốt nhất nên để yên đó. Dù Phoenix Down khá là cần thiết, nhưng cái Guard Bracelet mà nó sẽ chuyển hoá thành còn tốt hơn nhiều.
Ở đây và train lên level 6 hoặc 7, tốt nhất là 7. Sau khi Terra đã đi qua 2 cái rương và một Save Point (bạn có save không đấy?), lột sạch Equipment của cô ấy ra, sau đó tiến tới.

Narshe Guards sẽ dồn Terra vào góc. May mắn (hay xui xẻo), một lỗ hổng đột nhiên xuất hiện, và Terra rơi xuống một hang động phía dưới. Sau đó, một vài đoạn hồi ức sẽ được trình diễn, với sự góp mặt của các diễn viên: Emperor Ghestal, Kefka Plazzo, Leo Christophe, Celes Chere.
Tài sản của Bánh Bao Nhân Khoai
Tài sản
Pet:

Chữ kí của Bánh Bao Nhân Khoai
avatar
Bánh Bao Nhân Khoai
Lv19 Crystal Guardian
Lv19 Crystal Guardian

EXP : 214
AP : 40
Gil : 7788
Join date : 01/12/2012
Birthday : 26/02/1997
Age : 21
Location : Long Xuyen, An Giang
HP :

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Hướng dẫn Final Fantasy VI

Bài gửi by Bánh Bao Nhân Khoai on Sun Dec 28, 2014 9:05 am

4.3.1   Defending Terra from the Guard Leader
**********************************


  Opponents:
  Silver Lobo (#2), Megalodoth (#3), Guard Leader (#278)

  Miscellaneous items:
  Mythril Spear (Mog), Mythril Shield (Mog), Mythril Knife (common Guard Leader
  steal)

Locke xuất hiện! Xem một đoạn cutscene. Tình hình cơ bản thì Gestahlian Empire là xấu, the Returners là tốt, và Narshe nên gia nhập Returners. Thế nhưng, như Ba Lan, Narshe chọn trung lập.

Ờ mà bằng kỹ năng của một ăn tr... à nhầm thợ săn kho báu, Locke đã tìm thấy Terra trước Narshe guards. Rất tiếc là người đẹp vẫn còn đang ngủ, và dĩ nhiên là cần được cứu ra khỏi Narshe.

Tình hình hiện tại rất chi là tình hình. Một thợ săn kho báu quèn sắp đánh với 12 tên lính được trang bị tận răng. Trong lúc tình hình nguy ngập, nước sôi tới cổ thì tia sáng cuối đường hầm xuất hiện. Moogles, mascot của đòng FF đã xuất hiện để cứu đời chúng ta.

Có tổng cộng 11 moogles tới cứu viện. Thế nhưng, đáng tiếc là chúng ta chả lột được đồ của con nào ngoài Mog. Anyway, sau đây là list đồ đạc và level của từng con:

Mog - (Terra's level + 6)
Mythril Spear; Mythril Shield

Moglin - (Terra's level + 3)
Mythril Spear; Buckler

Mogret - (Terra's level + 1)
Morning Star; Buckler

Moggie - (Terra's level + 1)
Mythril Claws; Buckler

Molulu - (Terra's level - 2)
Chain Flail; Buckler

Moghan - (Terra's level + 1)
Mythril Sword; Buckler

Moguel - (Terra's level + 3)
Moonring Blade; Buckler

Mogsy - (Terra's level + 3)
Chocobo Brush; Buckler

Mogwin - (Terra's level + 1)
Mythril Spear; Buckler

Mugmug - (Terra's level + 1)
Mythril Sword; Buckler

Cosmog - (Terra's level + 3)
Boomerang; Buckler


Tất cả được chia thành 3 teams. Sau đây là các team

Locke's group:
Locke
Moglin
Mogret
Moggie

Mog's group:
Mog
Molulu
Moghan
Moguel

Mogsy's group:
Mogsy
Mogwin
Mugmug
Cosmog

Chuẩn bị: Đeo Myrthil Knife với Buckler cho Locke. ĐƯa Mogret, Molulu. Moguel và Cosmog về Back Row. Dùng team của Locke đi đánh, cố giữ cho sống đến khi đánh boss. Khi vào trận đánh với Guard Leader, cho Locke steal Mythril Knife, sau đó thì chắc ăn cả team Lock sẽ chết. Dùng team của Mog đi đánh lại. Trước khi đánh thì gỡ cây Mythril Spear và Mythril Shield của Mog ra, sau này sẽ cần...

Monster formations:
Silver Lobo, Silver Lobo, Guard Leader
Megalodoth, Silver Lobo

Guard Leader
Level: 8, HP: 420, MP: 150
Steal: Mythril Knife (common), Win: Hi-Potion (always)
Weakness: Poison
Special: !Charge: Attack x 2
Sketch : !Charge, Attack
Control: Attack, !Charge, Thundara
Vulnerable to: Imp, Petrify, KO, Doom, Silence, Berserk, Confused, Sleep,
Slow, Stop
Attacks: Attack, !Charge, Net

Thứ tự đánh: Tập trung đánh Megalidoth trước, sau đó là Silver Lobo. Đừng cố steal của quái vì chả có gì đâu. Nếu muốn clear phần này cho nhanh thì có thể dùng team của Mog đi đánh hết. Sau một trận, Mog sẽ học được Twillight Dance, rồi cứ mỗi trận sau thì dùng cái đấy.

Twillight Dance sẽ có những effect sau đây:

7/16 43.75 % Cave In - Rút 75% máu hiện tại của kẻ thù
6/16 37.50 % Snare - Insta Death cho đối phương
2/16 12.50 % Will o' the Wisp - ST magical, Fire-elemental attack
1/16  6.25 % Poisonous Frog - ST magical, Poison-elemental attack, also sets Poison

@Trivia: Molulu là bạn gái của Mog. Tự kỷ đi. Đến Moogle còn có bạn gái mà chúng ta thì ngồi một mình chơi game.
Tài sản của Bánh Bao Nhân Khoai
Tài sản
Pet:

Chữ kí của Bánh Bao Nhân Khoai
avatar
Bánh Bao Nhân Khoai
Lv19 Crystal Guardian
Lv19 Crystal Guardian

EXP : 214
AP : 40
Gil : 7788
Join date : 01/12/2012
Birthday : 26/02/1997
Age : 21
Location : Long Xuyen, An Giang
HP :

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Hướng dẫn Final Fantasy VI

Bài gửi by Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

Chữ kí của Sponsored content

Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết